YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
    Yazı İşleri Müdürlüğü          
Yazı İşleri Müdürü
Münhal 
 
 
 
 
     Fikriye ERGİN
      Yazı İşleri Müdür V.

 
                                                              
 
                                                                                                                                                      Ersin ÖZER
                                                                                                                                                 Özel Kalem V.H.K.İ.
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Resim Hazırlık Aşamasında
 
 
 
                           Serdal AKMEŞE
                         V.H.K.İ.

 
Faaliyet Alanı

Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile verilen; Evrak işlemleri, mahalli İdarelerle ilgili işlemler, Derneklerle ilgili işlemler, İdare Kurulu işlemleri ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Ayrıca; Bilgi Edinme,İnsan Hakları, BİMER,Tüketici Hakem heyeti ve İnternet Kafelerin izin ve denetim işlemleri Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülür.


 

Telefon 0412 541 20 06


 
Fax 0412 541 20 93