İLÇE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

 

Hasan DOĞAN

Tapu Müdür V.

 

 

KURULUŞUN GENEL TANIMI :

 

Tapu Sicil Müdürlüğümüz 7 Haziran 1994 Tarihli ve 21953 sayılı Resmi Gazete ve buna ekli Tapu Sicil Tüzüğünün yürürlüğe konulması:743 Sayılı Türk Medeni Kanununun 910. maddesine göre bakanlar Kurulunca 18.05.1994 tarihinde kararlaştırılmıştır.Bu tüzüğün amacı Türk Medeni Kanununun ön gördüğü Tapu Sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.Bu tüzük mülkiyet ve mülkiyet dışındaki aynı ve şahsi hakların tapu Siciline tescil edilme koşullarını; Tescil,değişiklik,Terkin ve Düzeltme işlemelerini kapsar.

Kabul Tarihi : 22.12.1994
Kanun Numarası : 2644
Kanun Karar Sayısı : 84/5623
 
 
 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE MÜRACAATLARDA İSTENİLEN BELGELER

 

1- İlgililerin Nüfus Cüzdanları.

2- Son 6 Ay içinde çekilmiş Fotoğrafları (6x4cm).

3- Yapılacak işe ait Tapu senedi veya sözlü olarak Ada ve Parselin bildirilmesi.

4-Yapılan işlere ait Gerekli Resmi Belgeler(Veraset ilamı,Vekalet,Mahkeme Kararı v.s'ir evrakların asıllarının getirilmesi).

5- İşleme konu taşınmazın ilgili Belediyeden Emlak değerini gösteren resmi yazı. 
 

TELEFON

0412 2801634

FAX

04125412087

 

 
 TitleContent...
TitleContent...
TitleContent...