T.C.
   ÇÜNGÜŞ KAYMAKAMLIĞI

    İLÇE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tarık COŞKUN

 Tapu Müdür V.

 

 Ahmet SAROHAN

Tekniker

 

 

KURULUŞUN GENEL TANIMI :

 

Tapu Sicil Müdürlüğümüz 7 Haziran 1994 Tarihli ve 21953 sayılı Resmi Gazete ve buna ekli Tapu Sicil Tüzüğünün yürürlüğe konulması:743 Sayılı Türk Medeni Kanununun 910. maddesine göre bakanlar Kurulunca 18.05.1994 tarihinde kararlaştırılmıştır.Bu tüzüğün amacı Türk Medeni Kanununun ön gördüğü Tapu Sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.Bu tüzük mülkiyet ve mülkiyet dışındaki aynı ve şahsi hakların tapu Siciline tescil edilme koşullarını; Tescil,değişiklik,Terkin ve Düzeltme işlemelerini kapsar.

Kabul Tarihi : 22.12.1994
Kanun Numarası : 2644
Kanun Karar Sayısı : 84/5623
 
 
 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE MÜRACAATLARDA İSTENİLEN BELGELER

 

1- İlgililerin Nüfus Cüzdanları.

2- Son 6 Ay içinde çekilmiş Fotoğrafları (6x4cm).

3- Yapılacak işe ait Tapu senedi veya sözlü olarak Ada ve Parselin bildirilmesi.

4-Yapılan işlere ait Gerekli Resmi Belgeler(Veraset ilamı,Vekalet,Mahkeme Kararı v.s'ir evrakların asıllarının getirilmesi).

5- İşleme konu taşınmazın ilgili Belediyeden Emlak değerini gösteren resmi yazı. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
 
Telefon No
   
    : 0 (412) 280 16 34
 
Faks No                                                                        
    
    : 0 (412) 541 20 87 
 
Adres
   
    : Hükümet Konağı Kat : 2 Çüngüş / DİYARBAKIR