T.C.
   ÇÜNGÜŞ KAYMAKAMLIĞI
 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 
MÜDÜRLÜĞÜ
 

 
Mehmet PAMUK
Müdür V.

 
 
  Tuba YILDIZHAN AKDAĞ
Sosyal İncelemeci
 
 
Fatih Hakan DOĞAN
Sosyal İncelemeci
 
 
 
 Celal AYDEMİR
Büro Görevlisi
 
 
 
ÇÜNGÜŞ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 
3294 Sayılı Kanuna göre kurulan Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarının faaliyet alanı fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, Kanunla kurulu Sosyal Güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık veya gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya Eğitim ve Öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirecek, üretken duruma getirebilecek kişilere yardım etmek ve Sosyal Adaleti pekiştirici tedbirler almak suretiyle gelir dağıtımının adilane bir şekilde tevsi edilmesini sağlamak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik etmektir.

 
VAKFIMIZIN İŞLEYİŞİ

 
Vakfımız İlçe Merkezinde ve Köylerde ikamet eden Fakir ve Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza gerekli araştırmaları yapıldıktan sonra Vakıf Mütevelli Heyetince uygun görüldüğü takdirde yardım yapılmaktadır. Yapmış olduğumuz yardımların gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşabilmesi için Vakfımız personellerince yerinde tespiti yapılmakta ve objektif bir değerlendirmeye tabii tutulmakta ve yardımlar ulaştırılmaktadır.
 

ÇÜNGÜŞ İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

1

GIDA YARDIMI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

7 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2

YAKACAK YARDIMLARI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Ankara İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.

 

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

7 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3

BARINMA YARDIMLARI (KİRA)

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4.Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı

 

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

7 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)

4

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/ Periyodik Nakit)

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

 

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

7 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)

5

EĞİTİM YARDIMLARI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4.Öğrenci Belgesi

 

 

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

7 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)

6

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)

1.SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

3.Öğrenci Belgesi

4.Çocukların Kimlik Fotokopisi

 

Not:Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

14 GÜN

7

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

1.SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)

2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)

3.Çocukların Kimlik Fotokopisi

 

Not:Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

14 GÜN

8

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)

4.Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

5.Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge

7 GÜN

9

AFET DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,Sel vb.)

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

7 GÜN

10

TERÖR ZARAR YARDIMI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4.Terör zararıtespit tutanağı

7 GÜN

11

PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)

1.Fayda sahibi başvuru formu

2.Proje hazırlama formatı

3.Proje başvuru formu

4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

5.Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

 

Not:Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..

30 GÜN

12

PROJE DESTEKLER(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ)İ

1.Fayda sahibi başvuru formu

2.Proje hazırlama formatı

3.Proje başvuru formu

 

Not:Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN

NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun ilgili hükümleri gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :

İsim :Mehmet PAMUK

Unvan :Vakıf Müdürü

Adres : Hükümet Konağı Kat 2 Çüngüş/DİYARBAKIR

Tel. : 0 412 541 21 40

Faks : 0 412 541 20 93

e-Posta :@hotmail.com

İkinci Müracaat Yeri: Çüngüş Kaymakamlığı

İsim :Ahmet BAŞERUnvan :Çüngüş Kaymakamı

Adres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
 
Telefon No
   
    : 0 (412) 541 21 40
 
Faks No                                                                        
    
    : 0 (412) 541 20 93
 
Adres
   
    : Hükümet Konağı Kat : 2 Çüngüş / DİYARBAKIR